Školní stravování od září 2023

Informace o školním stravování ve školním roce 2023-2024 a způsobu placení:

Ceny jídel:

  • MŠ děti do 6 let 52,- Kč, záloha 1060,-Kč / měsíčně
  • MŠ děti od 7 let 58,- Kč, záloha 1180,- Kč / měsíčně
  • ZŠ žáci 7 – 10 let 33,- Kč, záloha 640,- Kč / měsíčně
  • ZŠ žáci 11 – 14 let 35,- Kč, záloha 670,- Kč / měsíčně
  • ZŠ žáci 15 a více let – 37,- Kč, záloha 710,- Kč / měsíčně
  • cizí strávníci 72,- Kč

Způsob platby:

a) V hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny vždy v pondělí od 7:00 do 8: 00 hod. a ve středu v době od 7:00 do 8:00 hod. nebo dle dohody, vždy do 20.dne v měsíci (na měsíc následující)
b) Převodem na účet školy č: 51-5660760227/0100 vždy do 20. dne v měsíci ( na měsíc následující)

Platí se předem formou zálohy na měsíc následující. V září se platí na měsíc září i říjen. Poslední platba bude v květnu 2024.

Již přidělené VARIABILNÍ SYMBOLY jsou platné, noví žáci obdrží na vyžádání VS, který je nutný pro identifikaci spolu se zadáním jména a příjmení strávníka.

Nebudou-li připsány platby na účet nebo v pokladně do uvedeného data, až do uhrazení nebude strávníkovi oběd vydán.

Vzniklé přeplatky budou převedeny do dalšího školního roku nebo na požádání vráceny zpět hotově nebo na účet.

Odhlašování obědů – předem nebo do 7:00 hod. ráno na týž den!!!

Přihlašování obědů – v pracovní dny do 10:00 hod. na následující den!!!

Výběr za dvou hlavních jídel: mají všichni strávníci, kromě dětí z mateřské školy od poloviny září

  • Každý strávník bude automaticky přihlášen na oběd č.1. V případě, že si vybere oběd č.2, musí sám provést změnu, a to na webových stránkách/aplikaci strava.cz nebo ve výjimečných případech ve školní jídelně e-mailem, sms zprávou či telefonicky.

Z provozních důvodů je nutné hlavní jídlo změnit předem, nejpozději do čtvrtka 14:00 hodin NA CELÝ NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN.

  • na strava.cz – obědy budou automaticky přihlášeny, strávník změnu provede sám. Přístupové údaje budou zaslány na e-mail nebo předány na začátku školního roku v kanceláři školní jídelny.
  • na e-mail školní jídelny: jidelna@zskounice.cz, SMS zprávou na č. 722 207 002,
  • telefonicky: 321 695 873 – linka 106; 722 207 002

První den nepřítomnosti může být neodhlášený oběd vydán do vlastních nádob pouze v době od 10:40 do 11:00 hod. pro ZŠ ( zadní vchod do školní jídelny) a v MŠ po 12.hod.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY V KONTAKTECH, BYDLIŠTI NEBO VE STRAVOVÁNÍ PROSÍME NAHLÁSIT CO NEJRYCHLEJI VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY!

Kontakt :
telefon do ŠJ: 722 207 002 nebo 321 695 873 a budete přepojeni (linka 106)
e-mail: jidelna@zskounice.cz

Martina Nováková – vedoucí školní jídelny
Dita Hybnerová – ekonomka ZŠ