Úplata za školní družinu

Pro toto pololetí zůstává úplata nezměněna a je stanovena pokynem ředitele školy ve výši 1000 Kč.

Částku 150 Kč uhradíte u vychovatelek, které se starají o vaše děti.

Částku 850 kč plaťte prosím převodem na účet školy: 51-5660760227/0100.

JE NUTNÉ VŽDY UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL 92023 A DO POZNÁMEK UVEĎTE JMÉNO VAŠEHO DÍTĚTE.