ZŠ Kounice a inkluze

Naší základní škole byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „ZŠ Kounice a inkluze“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006919“ financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV ve výši 630.360,- Kč.

Cílem projektu je zřízení pozice školních asistentů, kteří mají v popisu práce poskytování nepedagogické podpory při spolupráci s rodiči, dále pomáhají při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit a v neposlední řadě poskytují pedagogům podporu při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování. K dispozici máme od září 2017 na 2 roky 2 školní asistenty.

Plakát