Úplata za využívání školní družiny

Blíží se druhé pololetí, a tak vybíráme peníze za využívání školní družiny  ve výši 950 Kč za pololetí.

Částku 800 Kč plaťte převodem na účet školy: 51-5660760227/0100 (V únoru se snižuje úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině, protože bude provoz družiny přerušen na více než 5 dnů. Částka je ponížena z 850 Kč na 800 Kč).

JE NUTNÉ VŽDY UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL 92023 A DO POZNÁMEK UVEĎTE JMÉNO VAŠEHO DÍTĚTE. Částku 150 Kč uhradíte u vychovatelek, které se starají o vaše děti. Úplata je splatná do 18. února 2024. Pokud nebude uhrazena do tohoto data,  bude vaše dítě z družiny vyřazeno.