Celorepubliková soutěž Mladý zemědělec

Soutěž Mladý zemědělec je určena žákům 7. a 8. tříd základních škol a jejím cílem je zvýšit povědomí žáků o zemědělství. Tato soutěž probíhá pod záštitou a partnerstvím Zemědělského svazu České republiky a Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

České zemědělství prožívá v současné době rušné časy. Na rozdíl od dřívějších dob se začíná jednat o dynamicky se rozvíjející obor, kde se stále více prosazují nové technologie a robotizace. S tím se pojí potřeba vysoce erudované pracovnísíly. Pro mladou generaci tak tento obor nabízí možnost kvalitního pracovního uplatnění v zajímavém oboru.

Do soutěže se přihlásilo celkem 121 základních škol z různých regionů ČR. V prvním (školním) kole soutěže vyplňovali žáci vědomostní test.

Druhé kolo, tedy regionální semifinále, prověří teoretické i praktické dovednosti žáků, a to formou zábavného dne, které si pro ně připraví pořadatelská střední škola. A účastníci se mají rozhodně na co těšit. Na programu je například jízda traktorem, nakládání balíku slámy, dojení krav a mnoho dalších aktivit. Test z teoretických znalostí připraví Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně z učebnice „Mladý zemědělec“, kterou žáci obdrželi koncem ledna k samostudiu.

Z každého regionálního kola postoupí dva nejlepší žáci do celostátního finále, které se bude konat 12. června v prostorách Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Za naši školu budou 12. března soutěžit Jan Šimůnek, Jakub Novák a Michal Halaxa na Střední zemědělské škole v Čáslavi.

Přejeme jim hodně štěstí 😊