Digitalizujeme školu – realizace investice národního plánu obnovy