Slavnostní otevření nástavby

Minulý týden přinesl pro naši školu významný milník. Když se v březnu roku 2014 otevíralo přízemí nové budovy, asi málokoho napadlo, že už za deset let budeme slavnostně vstupovat do jejího prvního patra. Tenkrát totiž chodilo do devíti tříd základní školy jen 175 žáků a nově vzniklý prostor byl dostačujícím pro všechny. Ale už v roce 2016 nastoupilo do školy tolik prvňáčků, že se poprvé museli rozdělit do dvou tříd. Letos jsou z nich osmáci. Dnes máme přes 300 dětí, počet tříd stoupl na 15 a pro další školní rok předpokládáme, že jich může být 16. Nové patro a jeho 5 učeben nám umožňuje vytvořit jak kmenové třídy, tak odborné učebny pro výuku chemie, přírodopisu a fyziky, hudební výchovy, zeměpisu, IT a výuku jazyků. A prostorná chodba nabízí dostatek místa pro odpočinek dětí o přestávkách.

Slavnostního otevření se 5. a 6. dubna v hojném počtu zúčastnily nejen školou povinné děti, které byly hodně zvědavé, protože celý průběh stavby bedlivě sledovaly, ale i jejich rodiče a prarodiče, bývalí žáci i učitelé a také pozvaní hosté z řad starostů okolních obcí a členové našeho obecního zastupitelstva. Těší nás, že řada hostů naši školu při své návštěvě chválila. Líbily se nejen nové prostory, ale i současné třídy a hezky vyzdobené chodby.

Poděkování za celou akci patří všem, kteří se na ní podíleli. Šikovným dětem, které nacvičily hudební program na slavnostní otevření, ale i těm, jejichž obrázky zdobí teď už i nové školní třídy a chodby. Velkými pomocníky byly hostesky (i chlapci) z řad žáků 8.A i B a 9. třídy, které prezentovaly hostům nové učebny, provedly je po budově školy nebo se staraly o občerstvení.

Velké poděkování patří paní starostce, za realizaci nástavby, všem zaměstnancům školy za jejich pomoc nejen při přípravě slavnostního otevření, ale i při akci samotné a také, a to především, za velkou trpělivost, se kterou zvládli dobu, kdy stavba probíhala. Děkuji!

Fotogalerie zde.