Nová informatika – využívání nových technologií

V rámci projektu Národního plánu obnovy – Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace – Vybavení digitálními učebními pomůckami, zakoupila škola programovatelné roboty a stavebnice, na kterých se žáci seznamují s programováním.