Rafťáci ze 7.B

Rafťáci
Žáci ze 7.B vyrazili na sjezd Jizery. Ubytovaní byli v autokempu Ostrov ve svých stanech.
První den po příjezdu na Ostrov jsme stavěli stanovou vesnici. Následoval oběd z vlastních zásob a někteří si zvládli i uvařit. Po obědě jsme dostali vybavení na rafty a začalo tvoření posádek a výběr kormidelníků. Začínalo se sjezdem jezu, a potom už to bylo jen o pádlování. Po příjezdu do Dolánek jsme nasedli na koloběžky a frčeli po cyklostezce zpátky na Malou Skálu do autokempu. Krátká pauza na odpočinek a vyrazilo se na plněné knedlíky s uzeným masem do restaurace U Boučků. Následoval večerní program u ohně.
Druhý den jsme sjížděli stejný úsek o 45 min rychleji, protože se kormidelníci naučili ovládat svá plavidla, i přesto, že posádka často vynechávala pádlování.
Výborný oběd byl v Zrcadlové Koze a následoval pěší pochod po naučné stezce Besedickými skalami. Po zdolání výšlapu jsme sjížděli na koloběžkách do kempu kolem Suché skály. Chvilka odpočinku a vyráželo se na špagety k Boučkům. Následoval večerní program – plnění úkolů, opékání buřtů a končilo se noční procházkou na Pantheon.
Třetí den už následovalo velké balení a odjezd do Kounic.
Rád bych poděkoval za pomoc při organizaci Radce Urbanové i třídě 7.B, která si celý výlet užila bez vážnějších zranění a problémů.
Vem to ďas, příště pojedem zas.