Masáže ve druhých třídách

Tři dvouhodinové lekce masáží mají za sebou kluci a holky ze druhých tříd. Jejich měsíční snažení bylo zakončeno udělením certifikátu, který malé maséry opravňuje k provádění masáží. Program, kdy se děti masírují navzájem mezi sebou, začíná vždy otázkou „Mohu tě namasírovat?“ po které přichází na řadu 15 jednoduchých masážních tahů na zádech, ramenou, rukách a hlavě. Vzájemné masáže vedou k celkovému zklidnění, k lepší atmosféře ve třídě a stmelují děti dohromady.

Zmiňovaná aktivita má několik základních výhod pro děti, učitele, školu jako celek a rodiče. U dětí je rozvíjen pocit individuality a uznání, objevuje se snížení stresu, zlepšení koncentrace, rozvoj respektu k vrstevníkům a zvýšení sebevědomí. Učitel si během lekcí i po nich všimne větší harmonie ve třídě, klidu při práci a vyšší koncentrace žáků na činnosti. Výhodou pro školu je jistě větší smysl pro školní identitu, pocit jednoty a program je zároveň výbornou prevencí šikany ve třídě. V neposlední řadě mohou výhody sledovat i rodiče, kteří při aktivním zařazování masáží pozorují zklidnění dítěte, snadnější zvládnutí některých úkolů nebo zlepšení sourozeneckých vztahů. Bonusem pro rodiče budiž i možnost využít „certifikovaného maséra“ denně v pohodlí domova :).