Speciální pedagog na naší škole

1. 11. 2018 rozšířila kolektiv školního poradenského pracoviště Základní školy Kounice speciální pedagožka paní Vlasta Dubinová. Jednou týdně (vždy ve čtvrtek) bude v naší škole zajišťovat speciálně pedagogickou péči (předměty speciálně pedagogické péče, vybrané hodiny pedagogické intervence, atd.), bude se věnovat depistáži a následné diagnostice žáků a v neposlední řadě poskytne metodickou pomoc pedagogům a pedagogickým asistentům. Konzultace pro zákonné zástupce poskytuje speciální pedagožka vždy ve čtvrtek v době od 14:00 do 15:30. Na konzultace je možné se dostavit pouze po předchozí dohodě (telefon  321 695 873  – pouze ve čtvrtek, mail vlasta.dubinova@seznam.cz).