Přístavba školy

Kounice rostou, a to jak počtem budov, tak i počtem obyvatel, pro nás ve škole je důležité hlavně zvyšování počtu kounických dětí. Jeden můj známý jednou řekl, že Kounice jsou VIP adresa:), a já tato slova rád používám. Každý rok provádím demografický průzkum, takže mám jasnou představu o počtu všech předškoláků, to je dětí v rozmezí věku 0 až 6 let. Již před třemi lety jsem věděl, že současná škola nebude po roce 2013 vyhovovat. Někomu možná není jasné proč, když maximální kapacita naší školy je 222 žáků, a přitom do ní chodí v současné době 161 dětí. Vysvětlení je jednoduché: maximální hygienou povolená kapacita našich tříd je 24 dětí (s jednou výjimkou, kam se jich vejde 30), a po roce 2013 se počet nastupujících prvňáčků bude dlouhá léta pohybovat kolem 30 dětí v každém ročníku. To znamená buď velké učebny nebo více učeben (některé ročníky se budou dělit na A a B). Ani jednu podmínku naše budova nesplňuje. A navíc potřebujeme zřídit další oddělení školní družiny.
Takže jsem musel jednat. Šlo o desítky setkání, jednání, přesvědčování, o stovky hodin, strávených na poradách a přípravných jednáních. Bylo třeba přesvědčit zastupitelstvo, propočítat financování v případě, že nevyjde dotace, jednat se statiky o umístění (ideální by bylo další patro, ale to statikové nedoporučili), jednat se Sokolem o převedení asfaltové plochy do majetku obce (vznikl tak společný projekt Přístavba školy a šatny), jednat o změně územního plánu, jednat s projektanty o studii, dělat průzkumy ohledně technologie stavby, účastnit se výběrového řízení na projektanta, s ním konzultovat projekt, být v konkurzní komisi pro výběr firmy, která bude stavbu realizovat. To vše dospělo s velkou podporou a pomocí paní starostky do současného stavu, kdy jsme těsně před realizací.

13.6.2012 zastupitelstvo na svém jednání schválilo smlouvu s dodavatelem a pověřilo paní starostku podepsat tuto smlouvu. Pokud vše půjde podle plánu, měli bychom hotovou přístavbu převzít do užívání v srpnu 2013.

Popis přístavby: přízemní budova 42 m x 13 m, propojená se schodištěm školy, 4 učebny pro 30 žáků, shromažďovací prostor, 2 kabinety, 4 šatny, sociální zařízení, technické zázemí. Okna učeben situována na západ k tenisovým kurtům.

Studie – jedna z verzí:

Autor: Jindřich Domín