Stavba školy

O tom, že budova naší školy je skoro nová, svědčí fotografie pořízené v roce 1997. Je vidět, že stavba je z pálených cihel. Při pohledu na tehdejší terén je patrné, k jak velkým změnám muselo dojít. Stavba byla původně plánovaná na dva roky a měla stát 20 miliónů Kč. Firma, která stavěla, po roce zkrachovala, doba stavby se protáhla na 3 roky a cena s vícepracemi (zpevnění základů, sklep, zvětšení areálu jídelny, terénní úpravy…) se zvýšila na 28 miliónů Kč.
Budova byla předána obci Kounice v červnu 1999.

Pedagogický sbor, který nastupoval do nové školy:

Autor: Jindřich Domín