Noc, kdy škola ožívá!

Jednou z nejhezčích akcí, do které se naše škola poprvé zapojila už v roce 2008, je celostátní projekt Noc s Andersenem. Od té doby ožila temná školní budova už třináctkrát. V roce 2015 a 2017 se totiž Andersen konal ve dvou termínech, pro každý stupeň zvlášť, tak tomu bude i letos. Každé noci předchází několikaměsíční příprava. Při samotném večeru se pak programu účastní nejen učitelé, ale i zajímaví hosté jako čtenáři či bývalí žáci jako pomocníci.  Děti si vždy odnášejí domů spoustu hezkých zážitků a my jsme po právu na tuto akci pyšní. Nikdy na nás nezapomněl ani pan Andersen a vždy si našel chvilku na to, aby si s malými čtenáři přišel popovídat. Finančně je projekt podporován obecním úřadem. Každý rok obdarovává paní starostka děti krásnými knížkami do třídních knihoven.

Děkujeme všem čtenářům i hostům, kteří se s námi na minulých ročnících podíleli  a vždy nám pomohli vytvořit výjimečnou atmosféru.

Připravili jsme pro vás video z minulých ročníků a těšíme se na ten letošní, který už klepe na dveře:)