Hračky a brouci

Fyzika v praxi aneb učení hrou na volitelném předmětu fyzikální praktika.