Kounické Vánoce

K tradicím naší obce neodmyslitelně patří vánoční trhy. Předchází jim týdny příprav a tvoření, hodiny nacvičování písní a zkoušení vánoční hry. Všichni ve škole berou přípravu velmi zodpovědně, vždyť jde o jednu z našich největších akcí. V adventním čase s sebou přináší sváteční atmosféru a je místem příjemných setkání a zastavení v předvánočním shonu. Řada z nás se na ní potká s přáteli a známými, mnohé z nich jsme i dlouhou dobu neviděli. Podáváme si ruce s přáním krásných Vánoc, připíjíme spolu na zdraví a vážíme si toho o to víc, když máme v paměti, že před dvěma lety to nebylo možné. Zcela zaplněný kostel se opět dočkal své největší návštěvy a stejně jako hrdí rodiče se dme pýchou nad skvělými výkony našich herců i zpěváků a „Vánoce se začínají!“ Kolem jsou slyšet slova chvály, uznání a díků a my víme, že ten předcházející shon zase stál za to. Stoly se prohýbají pod krásnými výrobky dětí z mateřské i základní školy a možná většinu kounických domácností teď zdobí některý z nich, z čehož máme všichni, hlavně děti, radost. Rádi bychom poděkovali těm, kdo se s námi na realizaci celé akce podíleli.

Děkujeme za pomoc paní starostce, která nám umožnila hrát vánoční hru v kostele, kde bylo příjemné teplo, dovolila uzavřít komunikaci a uvolnila zaměstnance obecního úřadu, kteří nám pomohli s ozvučením akce. Poděkování patří panu Lukášovi za ozvučení hry a krásné nasvícení interiéru i exteriéru kostela. Všem pedagogům, zvláště pak paní učitelce Domínové a Doktorové za nacvičení hry a zpěvu, panu učiteli Bajerovi za venkovní hudební program i všem účinkujícím dětem. Paním kuchařkám za přípravu výborného svařáčku a čaje pro zahřátí. A poděkování zaslouží i naši deváťáci, kteří byli posilou hlavně pro náročné stěhování těžkých stolů a úklid po trzích. Velké poděkování patří i všem rodičům, kteří nás podporují a s celou akcí nám pomáhají.

Přejeme všem krásné prožití Vánoc a hodně úspěchů v novém roce.

« 1 z 2 »