Zápis dětí do 1. ročníku na školní rok 2020/2021 – AKTUÁLNĚ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID – 19 vydalo opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro rok 2020/2021.

Podle zmíněného nařízení se uskuteční zápis k povinné školní docházce bez přítomností dětí ve škole. Termín zůstává i nadále stejný a to 3. dubna 2020 od 14 do 17 hodin.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne dostavit k zápisu osobně, žádáme, aby byla dodržena tato doporučení: 

Aby se zajistil minimální počet přítomných v budově, dodržujte prosím časový harmonogram, do kterého jste se zapsali v MŠ.

Zákonný zástupce přinese k zápisu:

 1. Platný doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas)
 2. Rodný list dítěte
 3. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv.
 4. Pro zkrácení nutného setrvání v prostorách školy uvítáme, pokud si zákonný zástupce přinese žádost o zápis (případně odklad školní docházky) již vyplněnou.

Je možné podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání i bez přítomnosti zákonného zástupce ve škole a to elektronicky (datovou schránkou, nebo emailem s elektronickým podpisem – není možné poslat obyčejný mail), nebo písemně poštou. Vždy k dokumentům přiložte i kopii rodného listu dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud se rozhodne zákonný zástupce zaslat podklady pro zápis elektronicky, nebo písemně, musí tak učinit v období od 3. do 8. dubna. V takovém případě postupujte dle přiložených pokynů: 

Jak postupovat v případě, když elektronicky …

Žádáte o přijetí svého dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Kounice?

Do školy dle výše popsaných podmínek doručte tyto dokumenty:

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. Zápisní list + při elektronickém zápisu kopii rodného listu dítěte

Žádáte o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Kounice?

Do školy dle výše popsaných podmínek doručte tyto dokumenty:

 1. Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání
 2. Zápisní list
 3. Doporučení příslušného poradenského zařízení (u dětí neplnošestiletých narozených od září do konce prosince) nebo Doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (u dětí neplnošestiletých narozených od ledna do června následujícího kalendářního roku) + při elektronickém zápisu kopii rodného listu dítěte

Žádáte o odklad povinné školní docházky?

Do školy dle výše popsaných podmínek doručte tyto dokumenty:

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky
 2. Doporučení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna)
 3. Doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa

Při podání žádosti o přijetí či odklad školní docházky si prosím prostudujte informace o tom, co by mělo dítě před nástupem k povinné školní docházce zvládnout a jak toho docílit, případně jakými aktivitami lze dítěti pomoci v dalším rozvoji. Tyto informace jsou součástí žádostí o přijetí či odklad.

 

Všechny potřebné dokumenty k zápisu zde:

Žádost o odklad

Zápisní list

Přijetí k základnímu vzdělávání

Předčasné přijetí k základnímu vzdělávání

Desatero pro rodiče

Pro bližší informace můžete volat řediteli vždy ve středu od 9 do 10 hodin na telefonní číslo 774 041 523.