Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby v ZŠ Kounice jsou zajišťovány výchovným poradcem, speciálním pedagogem a školním metodikem prevence. Pozici výchovného poradce na naší škole zastává Mgr. Vendula Dovole a speciálním pedagogem je od roku 2018/2019 Mgr. Vlasta Dubinová.  Školním metodikem prevence je Mgr. Dagmar Sedláková. Mezi pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro … Číst dál…

Nepřítomnost žáka ve škole

Školský zákon (561/2004 Sb.), § 50: Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Klasifikační řád (22-2013): neomluvené hodiny (1 – 10) – důtka ředitele školy neomluvené hodiny (10 – 29) – chování uspokojivé (2) neomluvené hodiny (30 a více) – chování neuspokojivé … Číst dál…

Bezpečnost žáků

Z důvodů zvýšení bezpečnosti našich žáků musíme přistoupit k těmto opatřením: Omezení vstupu do budovy školy, s výjimkou šaten Návštěvy tříd a učitelů předem dohodnoutVýjimky pouze ze závažných důvodů, děkujeme za pochopení.